KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący
  Dr hab. Janusz Trzebicki

Członkowie

 1. Dr Paweł Andruszkiewicz
 2. Prof. Andrzej Kański 
 3. Dr Cezary Kosiński
 4. Dr hab. Barbara Lisowska 
 5. Dr Małgorzata Malec-Milewska
 6. Prof. Ewa Mayzner – Zawadzka
 7. Dr Piotr Nowakowski
 8. Dr Piotr Orlicz
 9. Dr hab. Marek Pacholczyk
 10. Dr Zofia Patyna – Giżejowska
 11. Prof. Andrzej Piotrkowski
 12. Prof. Zbigniew Rybicki
 13. Prof. Elżbieta Sokół – Kobielska
 14. Dr Piotr Sowiński
 15. Dr Małgorzata Symonides
 16. Prof. Tadeusz Szreter
 17. Dr Andrzej Truszczyński 
 18. Prof. Andrzej Zawadzki


KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący
dr Agata Adamczyk

Członkowie

 1. Dr Maciej Barwijuk
 2. Dr Agnieszka Cieniewicz
 3. Dr Anna Gruźlewska
 4. Dr Piotr Łącki
 5. Dr Piotr Nowakowski
 6. Dr Nadzieja Obuchowska
 7. Dr Maryla Śmietanowska