Program

Piatek 13 kwietnia 2018

WARSZTATY PRZEDKONFERENCYJNE

09:00-13:30

Część teoretyczna - Podstawy ultrasonografii dla anestezjologa

13:30-15:30

Część praktyczna - ćwiczenia na żywych modelach

W trakcie warsztatów zapewnimy uczestnikom wodę mineralną oraz lunch.
Ilość miejsc w części praktycznej warsztatów jest ograniczona. Więcej szczegółów w zakładce Warsztaty.

UWAGA! 
Informujemy o organizacji wydarzenia towarzyszącego konferencji - warsztatach pt.: Ultrasonografia w anestezji regionalnej,
przygotowanych przez Akademię Aesculap, które odbędą się  w przeddzień konferencji w dniu 12 kwietnia 2018 roku w Szpitalu Dzieciątka Jezus.
Rejestracja i opłaty wyłącznie w AKADEMII AESCULAP.  Więcej informacji oraz - TUTAJ
Zarejestrowani uczestnicy konferencji mają pierwszeństwo w rejestracji na warsztaty Akademii Aesculap.

  KONFERENCJA
  ok.15.00
Wyjazd autokarów z centrum Warszawy
  16:30
Konferencja - Powitanie gości i otwarcie spotkania
  CZĘŚĆ I
  17:00-18:40
Temida – ślepa czy sprawiedliwa dla anestezjologów?
  Moderatorzy: prof. Zbigniew Rybicki, prof. Ewa Mayzner-Zawadzka, dr hab. Barbara Lisowska
 • Jak oskarżono mnie, że morduję chorych?     dr hab. Janusz Trzebicki - 10 min
 • Zgoda pacjenta – kiedy i w jakim zakresie? 
  Anestezjolog u Temidy – co muszę, a co nie muszę?
  Ciekawe sprawy sądowe z udziałem anestezjologa    – Wybitni Prawnicy - 60 min
 • Dyskusja - 30 min
  18:40-19:00
Przerwa kawowa
  CZĘŚĆ II
 
  19:00-20:30
Finezyjne znieczulenie – anestezjolog jak wirtuoz
  Moderatorzy: prof. Andrzej Piotrowski, prof. Andrzej Zawadzki, dr Małgorzata Symonides     
 • Znieczulenie bez opioidów – i tak, i nie – dr Marcin Możański - 20 min
 • Planowe wybudzenie podczas operacji – dr Lidia Jureczko - 20 min
 • Znieczulenie noworodka do zabiegów kardiochirurgicznych – dr Przemysław Łaniewski-Wołłk - 20 min 
 • Dyskusja - 30 min
   21:00
Kolacja
Sobota 14 kwietnia 2018
  CZĘŚĆ III
  07:00-09:00
Śniadanie
  09:00-10:45
Wątroba ciągle pracująca „fabryka” – jak ocenić i jak znieczulić gdy strajkuje? 
  Moderatorzy: Prof Tadeusz Szreter, dr Piotr Orlicz, dr Paweł Andruszkiewicz 
 • Jak ocenić funkcję wątroby? Klinicysta – dr Olga Tronina - 20 min
 • Jak kwalifikować do operacji, gdy „fabryka” ma kłopoty? Chirurg – dr hab. Marek Pacholczyk - 20 min
 • Jak wspomóc niewydolną „fabrykę” w OIT – dr Grzegorz Niewiński - 20 min
 • Jak znieczulić pacjenta, gdy jego „fabryka” strajkuje? – dr Marta Dec - 20 min
 • Dyskusja - 15 min
  10:45-11:00
Przerwa kawowa
  CZĘŚĆ IV
  11:00-12:30
Varia czyli różne ważne tematy dla anestezjologów
  Moderatorzy: prof. Elżbieta Sokół-Kobielska, dr Zofia Patyna-Giżejowska, dr Małgorzata Malec-Milewska
 • Ocena głębokości znieczulenia – dr Rafał Blasiak -  20 min
 • Żywienie w okresie okołooperacyjnym – kiedy skończyć i kiedy zacząć – dr Irena Kruczyk - 20 min
 • Tracheotomia przezskórna „w piątek po południu” – dr Krzysztof Sys - 20 min
 • Dyskusja - 30 min 
  13:00-14:00
Obiad
  CZĘŚĆ V 
  14:00-15:30
Wytyczne czyli co, kiedy, gdzie i jak?
  Moderatorzy: dr Piotr Sowiński, dr Andrzej Truszczyński, dr Krzysztof Sys 
 • Wytyczne, zalecenia, standardy – jak stosować i co z tego wynika? prof. Andrzej Kański -  15 min 
 • Przegląd aktualnych wytycznych PTAiIT – dr Weronika Bujko - 15 min
 • Jakich wytycznych nie mamy? – dr Michał Ducki, dr Kamil Chudziński - 15 min
 • Dyskusja - 30 min
  ok. 16:00
Wyjazd autokarów do Warszawy