Program

  Piątek  15 listopada 2019

WARSZTATY PRZEDKONFERENCYJNE

W tym roku warsztaty będą odbywać się w 2 miejscach:

09:00-13:00

Szpital Dzieciątka JezusFizyka, elektronika i inteligentna pętla zamknięta – zastosowanie kliniczne w leczeniu niewydolności oddechowej

09:00-15:30
 

Hotel Lamberton - Wprowadzenie do zastosowania ultrasonografii w intensywnej terapii i stanach nagłych
Warsztaty anulowane z uwagi na zbyt małe zainteresowanie uczestników.

Udział w warsztatach jest możliwy wyłącznie dla uczestników konferencji.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów. Więcej szczegółów w zakładce
Warsztaty.


UWAGA! 

Warsztaty anulowane z uwagi na zbyt małe zainteresowanie uczestników. W sprawie zwrotu nalezności prosimy o kontakt z Akedemią Aesculap.
Informujemy o organizacji wydarzenia towarzyszącego konferencji - kursu pt.: Podstawy anestezji regionalnej pod kontrolą USG,
przygotowanego przez Akademię Aesculap, które odbędą się w przeddzień konferencji w dniu 14 listopada 2019 roku, w godz. 10:00-18:00, w Szpitalu Dzieciątka Jezus.
Rejestracja i opłaty wyłącznie w AKADEMII AESCULAP.  Więcej informacji oraz - TUTAJ
Zarejestrowani uczestnicy konferencji mają pierwszeństwo w rejestracji na Kurs Akademii Aesculap.

 KONFERENCJA

  ok.14:30

Wyjazd autokarów z centrum Warszawy

  15:30

Powitanie gości i otwarcie spotkania
Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTAiIT
  16:00
 
Dr hab. n. med. Mieczysław Justyna - 110 rocznica urodzin pioniera anestezjologii
dr Paulina Topka-Cyganecka, Dr Janusz Trzebicki, prof. Andrzej Zawadzki

  SESJA I

  16:30-18:00

Nowe i nowsze narzędzia do diagnostyki i terapii w intensywnej terapii

 • Czy ECCOR do OIT? - dr Jacek Prokopowicz

 • Inteligenta wentylacja raz jeszcze - dr Julia Kolbusz    

 • Elektryczna tomografia impedancyjna - dr Hubert Kwapisz

  SESJA II

  18:00-19:30 Anestezjologia położnicza w kilku pigułkach
 
 • Badania do znieczulenia  porodu i cc - to  ile tych płytek krwi? - dr Agnieszka Kuncka

 • Profilaktyka przeciwzakrzepowa - pomaga czy przeszkadza? - dr Paweł Grzech

 • Głodzenie przed cc - czy to ma sens? -  dr Katarzyna Białowolska

 • Znieczulenie podpajęczynówkowe do cc - ile i czego podać? - dr Bartosz Horosz

 • Znieczulenie ogólne  do cc - jak zrobić to bezpiecznie? - dr Maciej Łapoć

 • Analgezja po porodzie i cc  - czy rzeczywiście tylko paracetamol jest bezpieczny? – dr Agnieszka Sękowska

 • TAP-block i QLB -  złoty standard w analgezji po cc.    - dr Ewa Gęszka

   20:00
Kolacja

Sobota 16 listopada 2019

  07:00-09:00
Śniadanie

  Sesja III

  09:00-10:30
Nowe koncepcje w anestezjologii
 • Jak dobrze nakarmić pacjenta przed znieczuleniem? - dr Aneta Obcowska-Hamerska

 • Pętla zamknięta - dr Janusz Trzebicki 

 • Metody monitorowania hemodynamicznego na bloku operacyjnym - dr Małgorzata Symonides

 • Ocena głębokości znieczulenia - śpi czy nie spi? - dr Tomasz Napiórkowski

  10:30-10:45
Przerwa kawowa

 Sesja IV

  10:45-11:45
Quo vadis anestezjologio? 
 • Czy symulacja zastapi kształcenie przy łóżku chorego? - dr Marcin Kaczor

 • Dziś i jutro naszej specjalnosci - prof. Radosław Owczuk - Konsultant Krajowy w dziediznie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  11:45-12:30
Obiad

  Sesja V 

  12:30-14:00
Zakażenia w OIT
 • Sepsa - repetytorium - dr Agata Adamczyk

 • Nowe trendy w leczeniu wstrząsu septycznego - dr Małgorzata Symonides

 • Szybka diagnostyka zakażeń (POCT, PCR) - dr Grzegorz Górniewski

 • Leczenie - nowe antybiotyki w OIT - dr Urszula Zielińska-Borkowska

  14:00
Zakończenie konferencji
  ok. 14:30 Wyjazd autokarów do Warszawy